Mens-techniekrelaties terug op aarde

Op de Philosophy of Human-Technology Relations 2022 conferentie (PHTR2022) heb ik een presentatie gegeven over onderzoek samen met Wouter Eggink over de vraag “waar de aarde is” in onze Product Impact Tool en in de filosofie van mens-techniekrelaties.

Lees in het Engels.