Over ChatGPT in Tubantia

ChatGPT maakt heel wat los. Iedereen heeft het erover. Ik had het zelf nog niet bekeken. Nu wel. Op verzoek van Tubantia, Joost Dijkgraaf, heb ik onlangs voor het eerst ChatGPT uitgeprobeerd. Mijn eerste indruk en reflecties zijn onderdeel van een artikel en filmpje, op zaterdag 14 januari verschenen bij Tubantia (en andere kranten van uitgeverij DPG).

Zie mijn post op LinkedIn

Zie filmpje (vrij toegankelijk) en artikel (voor abonnees) op Tubantia website

Deze eerste kennismaking met de ChatGPT duurde drie kwartier. Uiteraard zijn er maar een paar stukjes daarvan in de reportage gekomen. Er is veel meer te zeggen en uit te zoeken. En dat is ook nodig, want deze app en dit soort toepassingen van kunstmatige intelligentie zijn zeer ingrijpend.

In de korte samenvatting kwam als mijn conclusie naar voren dat ChatGPT grote impact kan hebben, het onderwijs van binnenuit een beetje kan laten ontploffen. Maar ook dat zulke veranderingen door nieuwe technologie van alle tijden zijn, denk aan de uitvinding van de rekenmachine, en vooral het schrift. We kunnen zulke toepassingen van ‘generatieve kunstmatige intelligentie’ goed inbedden in onze maatschappij, als we het tijd geven. Bedenk, als voorbeeld van welke kant dat op kan gaan, hoe menselijke schaker plus schaakcomputer samen beter zijn dan een mens alleen maar ook dan de computer alleen.

Dat is een prima samenvatting, waar ik helemaal achter kan staan, maar waarin vooral goede hoop doorklinkt en de schaduwkanten en zorgen onderbelicht blijven. En, zorgen en risico’s zijn er genoeg. Zelfs als het lukt om uiteindelijk AI op een goede manier te gebruiken en te integreren in onze manier van leven, dan nog kan er onderweg van alles misgaan en kunnen er mensen slachtoffer worden. In de vele opinies en analyses over ChatGPT komen allerlei effecten en zorgen naar voren. Bijvoorbeeld:

  • fraude in het onderwijs, studenten die opdrachten door ChatGPT laten schrijven
  • bepaalde banen die overbodig worden, van tekstschrijvers voor reclame, of bij overheid
  • copyrightschending, onrechtmatig gebruik allerlei tekst door het systeem
  • foutieve informatie, met gevolgen van misleiding tot persoonlijke ongelukken
  • vermindering van creativiteit van teksten
  • verlies van menselijkheid, vermogen tot zelf origineel formuleren en denken
  • dit wordt allemaal snel veel ernstiger omdat ChatGPT steeds sneller steeds slimmer wordt

“Denk niet in bedreigingen, maar in kansen”, las ik in een commentaar op de vele ophef. Studenten die opdrachten moeten maken of mensen die voor hun beroep teksten schrijven, kunnen ChatGPT gebruiken voor informatieverzameling en voor een eerste versie. Als mensen de antwoorden van ChatGPT niet klakkeloos overnemen, meer zelf verwerken, aanvullen, corrigeren, dan kan het juist een krachtig hulpmiddel zijn om extra origineel te denken en te schrijven. Mee eens, dit sluit aan bij de oplossingsrichting van goed gebruik, goede integratie. Maar dat doet niets af aan de bedreigingen en ongelukken die er ook kunnen zijn en dat die de overhand zouden kunnen krijgen. Het beste is om niet of/of te denken maar en/en. Voor een eerlijke evaluatie en leren van goed gebruik moeten we open staan voor zowel de kansen als de bedreigingen.

Vanuit het lectoraat Ethiek & Technologie zijn we zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling, juist ook omdat het een vraagstuk over ethiek en technologie is dat heel dichtbij speelt, in het onderwijs. We zijn bezig met het organiseren van sessies om vanuit onze onderzoeksgroep een bijdrage te leveren aan debat en reflectie hierover. Wordt vervolgd.